Polityka jakości

BO KLIENT JEST NAJWAŻNIEJSZY!!!

System jakości w TRAWENA jest ustanowiony, dokumentowany zapisami, stosowany i utrzymywany w działaniu oraz oceniany i stale doskonalony w celu zadowolenia i spełnienia wymagań naszych Klientów . W sposób ciągły kontrolujemy wyniki naszej skuteczności oraz ciągle je doskonalimy.

W umowach najwyższą uwagę zwracamy na:

  • szczególne wymagania systemu zarządzania jakością.
  • wymagania jakościowe dotyczące wyrobów.
  • wymagania działań kontrolnych oraz szczegółowe kryteria ich akceptacji.
  • zasady i metody komunikacji i raportowania.

Obowiązkowo stosujemy :

  • prawo dostępu do obiektów i urządzeń gdzie realizowana jest umowa,
  • dostęp do pomieszczeń i wyposażenia niezbędnego do procesu kontroli,
  • nieograniczone możliwości do oceny systemu jakości, weryfikacji zgodności wyrobu z wymaganiami określonymi umowie.
  • wszelką pomoc dotyczącą oceny, weryfikacji, badania, kontroli i odbiorów.
  • pełny dostęp do dokumentacji.

Dyscyplina i elastyczność w działaniu . Tak budujemy i gromadzimy sukcesy.

Stosujemy z dużym powodzeniem Projektowy Model Zarządzania Organizacją. Pozwala nam szybko i w elastyczny sposób przeprowadzenie projektu do celu w sposób skuteczny i elastyczny, oszczędzający koszty przy jednoczesnej eliminowaniu ryzyka porażki, istniejących ograniczeń i problemów na poziomie całego cyklu życia projektu. Projekt podzielony na etapy daje pełny obraz realizacji i monitorowanie projektu.

SYSTEM PROJEKTOWY to wiedza jak i gdzie unikać przeszkód !

Procesy produkcyjne i logistyczne są tak zorganizowane, aby mieć kontrolę nad każdym etapem realizacji ( raporty, inspekcje) , od momentu zakupu surowców , wyrobów gotowych aż do dostawy. Zagwarantowane  uprawnienia organizacyjne i swoboda działania u dostawców dają nam możliwość skutecznego rozwiazywania wszelkich problemów dotyczących jakości. Dzięki wykorzystaniu współczesnych technik komunikacji, tradycyjnej u nas staranności, gwarantujemy: najwyższą jakość, krótkie terminy wykonania,  dostawę do każdego miejsca w Polsce, Europie i na świecie, doskonałą opiekę merytoryczną i techniczną, możliwość wykonywania indywidualnych projektów, doskonały stosunek jakości do ceny.

Stałe poszukiwanie nowych technologii i stosowanie ich w produkcji, profesjonalne zespoły badawczo-rozwojowe u naszych partnerów pozwalają nam być w gronie firm o największych możliwościach.

Lepsza efektywność

Sprawdzone strategie zarządzania projektem, które pozwoliły na idealną realizację – służą nam wielokrotnie.

logo

Motywacja i rozwój zespołu

Pozytywne wyniki budzą szacunek oraz  inspirują zespół do poszukiwania sposobów jeszcze bardziej skutecznego działania.

Budowa mocnej pozycji

Podstawowa korzyść wyniesiona ze stosowania Projektowego Modelu Zarządzania projektem: świat pędzi do przodu i nic lepiej nie zapewnia mocnej pozycji na rynku niż najwyższa jakość.

Możliwości

W naszej organizacji piękne jest to , że jeżeli znajdziesz lepsze rozwiązanie – możesz je zastosować.

Testy i badania wykonujemy w najlepszych akredytowanych laboratoriach, takich jak Instytut Włókiennictwa, Instytut Przemysłu Skórzanego, WOBWSM i Moratex oraz w ośrodkach międzynarodowych np: SGS.

Wszystkie procesy są oparte na procedurach zgodnych z posiadanymi certyfikatami jakości :

ISO 9001

Norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

AQAP 2120 - NATO

Celem jest zapewnienie utrzymania najwyższego poziomu jakości w procesie kontroli i badania produktów na kolejnych etapach wytwarzania, co warunkuje uzyskanie wyrobu spełniającego wzmagania NATO.

NCAGE Code

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE – NATO Commercial and Government Entity) nadawany w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO podmiotom gospodarki narodowej (PGN).