Działalność w organizacjach

Firma TRAWENA współpracuje z Polską Izbą Producentów Na Rzecz Obronności Kraju oraz działa w organizacji branżowej Pracodawcy Przemysłu Lekkiego.


TRAWENA uczestniczy w działalności tych organizacji oraz aktywnie poprzez udział we władzach jako reprezentant związku w obradach Rady Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i rządu.

Celem marki TRAWENA  jest zdobycie konkurencyjnej przewagi na rynku producentów umundurowania, tekstyliów, ekwipunku oraz wyposażenia o przeznaczeniu specjalistycznym.