Kontakt

TRAWENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

SIEDZIBA

Trawniki 624c
21-044 Trawniki
tel. 0048 81 58 57 000 (w godz. 8.00 - 16.00)
fax. 0048 81 58 56 247

NIP: 7123267595,
REGON: 061356117

BIURO HANDLOWE

ul. Warszawska 10 E
05-119 Michałów Reginów

Dział Zakupów - tel. 0048 504 082 683
Dział Sprzedaży - tel. 0048 725 505 245

Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536890, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Reprezentowana przez komplementariusza:
TRAWENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZARZĄD FIRMY

Franciszek  Ziajkowski

Franciszek Ziajkowski

Honorowy Prezes Zarządu
e-mail: fziajkowski@trawena.com.pl

Sebastian Knap

Sebastian Knap

Prezes Zarządu
e-mail: sknap@trawena.com.pl

Tomasz Ziajkowski

Tomasz Ziajkowski

Wiceprezes d/s Sprzedaży
e-mail: tziajkowski@trawena.com.pl

Arkadiusz Patrzylas

Arkadiusz Patrzylas

Wiceprezes d/s Finansów
e-mail: apatrzylas@trawena.com.pl

Marek D. Baran

Marek D. Baran

Dyrektor d/s Zakupów
e-mail: mbaran@trawena.com.pl